Lezersvraag : Wat is business development precies? 

Antwoord  : Het verwijst naar “herhaalbaarheid-waardecreatie-waardedistributie”.  Het is een continu proces van waarden creëren voor de klant.  Het is een geheel van innovaties om nieuwe mogelijkheden te bedenken voor je toekomstige klanten.  Hiervoor moet je de behoeften van de klant goed kunnen inschatten.

Veel is afhankelijk van het type onderneming waartoe je behoort.  De kenmerken van een onderneming bepalen in welke fase de ontwikkeling van het bedrijf zich bevindt. Download het werkblad “Bedrijf A/B”.

Lezersvraag : Welke opvattingen zijn er omtrent business development?

Antwoord : Er zijn wel 50 verschillende opvattingen ivm business development. In heel wat managementteams zit daar de uitdaging.  Het begrip alleen al kan bij de verschillende deelnemers andere verwachtingen oproepen.  Het begrip kan op vele wijzen beoordeeld worden.  Belangrijk is wel dat alle leden van het managementteam dezelfde visie hieromtrent hebben.

Laat de leden van het managementteam de uitspraken in de download “10 uitspraken” beoordelen.  Vraag aan elk lid om in de lijst 10 uitspraken te kiezen.  Op het einde van de lijst vind je bepaalde nummers.  Als je team deze gekozen heeft dan kunnen jullie op eigen houtje verder.

Lezersvraag : Wat is “new” business development?  

Antwoord : Klanten evolueren.  Markten en segmenten verschuiven. Het doel moet zijn om continu waarden te creëren voor deze klanten en markten. Blijven innoveren dus. Het kan nuttig zijn om regelmatig alternatieve indelingen van deze groepen te maken.  Het is continu evalueren en opnieuw analyseren of de klantengroepen nog dezelfde zijn.  Wat zijn de huidige noden, de behoeften en de wensen van deze nieuwe klanten.  De noden van gisteren zijn niet meer dezelfde als die van morgen.  Analyseer daarom de klantengroepen en download “klantengroepen” voor een volledig overzicht.

Lezersvraag  : Welke impact heeft business development op onze omzet en winst?

Antwoord : Alles begint met een analyse.  Welke producten, diensten stemmen nog overeen met de noden van de klanten.  Zonder een hedendaagse analyse kan het managementteam maar moeilijk de juiste keuzes maken voor de toekomst.  Het is een continu proces waarbij het managementteam elke jaar weer opnieuw gaat forecasten of zien wat de klanten in de toekomst gaan kopen.  Zo kan er beslist worden om sommige producten uit te breiden en andere weer af te bouwen.   Hiervoor zijn specifieke acties nodig op korte, middellange en lange termijn. Een strategische analyse van de huidige toestand is nodig om het aanbod van morgen te bepalen.  Welke acties vloeien hieruit verder?  Download “product/klantenmix” en maak een forecast voor de komende jaren.

Lezersvraag : Welke afdelingen binnen de organisatie worden betrokken bij business development?

Antwoord  : De onderneming moet beschouwd worden als een verzameling van diensten en producten die een bron van waarden zijn voor de klant. Een strategische analyse ivm de bronnen van waarden van Product X voor klant A zou in principe van toepassing zijn op elke business unit van de organisatie.  Elke afdeling werkt in functie van de klant.  Welke producten of diensten worden aangeboden? Wat is de rendabiliteit/bedrijfsomzet? Wat zijn de kosten voor de klant? Een competitieve strategie houdt rekening met de bron van waarde voor de klant en tevens de winstgevendheid voor de organisatie.  Download het werkblad “productgroepen” en onderzoek welke de bronnen van waarden zijn voor de klant.

 

Lezersvraag : Wat is het verschil tussen een business model en een business plan?

Antwoord  : Een business plan heb je nodig als je werkt met partners of als je een financiering wilt. Het beschrijft je strategie, actieplannen, tactiek, je team en je verdienmodel.  Een business model beschrijft enkel hoe de verschillende stakeholders met mekaar samenwerken.  Een goed voorbeeld vind je via Business model Canvas .

Heb je nog bijkomende vragen, laat het ons weten via de chat of via het vragen-contact-formulier.