Business innovation : Yes we can !

Bruggen bouwen naar de toekomst !

Hoe staat het hiermee in jouw bloeibedrijf? Hoe gaan jouw diensten eruit zien in 2025?

Graag neem ik je mee op sleeptouw. Laten we eens kijken naar de betekenis van het woord "innoveren" volgens Wikipedia.

"Innovatie kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook binnen bredere - sociale - verbanden. Het proces van innoveren (innovatieproces) omvat het geheel van menselijke handelingen gericht op vernieuwing (van producten, diensten, productieprocessen etc.)"

In sales kan dat zijn :

1. Het creëren van nieuwe producten voor een nieuw marktsegment.

2. Het toevoegen van bijkomende opties aan de bestaande producten of diensten.

3. Het verbeteren van de werking van het product of de dienst om de efficiëntie of productiviteit te verhogen

4. Het aanbieden van service pakketten die andere aanbieders niet hebben.

Om te kunnen innoveren, is er creatief vermogen nodig in de organisatie.

Creativiteit is het vermogen om iets nieuws te scheppen. Daar is veel verbeeldingskracht en nieuwsgierigheid voor nodig. Zonder het vermogen om jezelf iets te kunnen inbeelden en de durf om bestaande paden te verlaten, kunnen innovaties niet tot stand komen.

Laat nu net dat zijn waar de zaakvoerder en de medewerkers in een KO bang voor zijn. De angst om te mislukken.De vrees dat de geleverde inspanning niets zal opleveren. Of dezelfde koers blijven varen ook al zijn de bestaande oplossingen niet meer (goed) genoeg. Het zijn uitdagingen die natuurlijk risico's met zich meebrengen.

Innoveren is bruggen bouwen naar de toekomst.

En die toekomst is voorlopig nog onzeker. (bron Elon Musk)

Er ligt een relatie met de competentie om onafhankelijk te denken. Door aannames in vraag te stellen en een eigen koers te durven varen, kunnen nieuwe ideeën zich aanbieden. Er is daarvoor een mindshift nodig van JA MAAR naar JA EN.

Creativiteit is heel erg moeilijk om te ontwikkelen. Daarvoor moet je afstand kunnen nemen van de dagelijkse geplogenheden. Vaak komen de geweldigste ideeën tijdens momenten van ontspanning, op weg naar het werk of op vakantie of tijdens het joggen.

Er zijn een aantal voorwaarden om vernieuwing mogelijk te maken in jouw bloeibedrijf.

  • De zaakvoerder en de medewerkers moeten open staan voor nieuwe ideeën.
  • Dat betekent dat zij enthousiast reageren op nieuwe soms ongebruikelijke ideeën.
  • Ze dagen mekaar uit in het zoeken van meerdere oplossingen voor bestaande situaties.
  • Het team is bereid om buiten het eigen denkkader te treden.
  • Ze herkennen nieuwe ideeën en bouwen hierop verder, zonder het meteen van de kaart te vegen.
  • Ze gebruiken hulpmiddelen om buiten de comfortzone te treden.
  • Iedereen bouwt verder op andermans ideeën. Past concepten aan, ook al zijn die bedacht door anderen.
  • De omgeving laat toe dat de medewerkers experimenteren en dat wordt ook aangemoedigd. Mislukken hoort daarbij.
  • De organisatie komt ook weer op eigen kracht recht als een innovatie mislukt.

3 tips voor business innovatie

Innovatie en creativiteit gaan hand in hand. Spoor daarom mekaar aan om met nieuwe ideeën en oplossingen te komen en waardeer dit ook. Dan pas kan business innovatie een echte kans maken in jouw bloeibedrijf.

Wil je meer weten over de manier waarop je dit verder in je organisatie kan stimuleren, neem dan gerust contact. Heb jezelf een manier om dit in je bedrijf te stimuleren, delen mag.

Enthousiaste groeten,

Nicole V.

Chief Officer for happy profit.

Meest Recente Posts

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker