Venditio+ Privacy Beleid

Venditio+ Privacy Beleid

Venditio+ Privacy Beleid

Venditio+ is altijd zorgvuldig omgegaan met je gegevens. Wij nemen de privacy van persoonsgegevens ernstig. Door gebruik te maken van de website www.venditioplus.be ga je akkoord met ons privacybeleid.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Op 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking getreden, die vervangt de Belgische privacywet en geeft je meer inspraak in het gebruik van je gegevens. Ons privacybeleid is opgesteld volgens de nieuwe regels gelinkt aan die GDPR.

Producten zoals the Avatar Crib- Chief Officers for happy profit- businessplan4you maken deel uit van Venditio+. Alles wat hierna volgt is dus van toepassing op Venditio+ en de onderliggende delen.

Verzameling, registratie en verwerking van gegevens

Wanneer je een download hebt aangevraagd, geregistreerd bent voor een event/een training/een infosessie/een workshop of een retreat, een contactformulier of enquête hebt ingevuld of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal je gevraagd worden om gegevens te verstrekken. Deze gegevens hebben we onder meer nodig voor facturatie, registratie, communicatie,  etc.. .

Het kan gaan om:

  
  • Voor- en achternaam
  • E-mail adres
  • Telefoonnummer
  • Website
  • Bedrijfsnaam
  • Functie
  • Straat en huisnummer
  • Postcode en woonplaats
  • IP nummer
  • Btw nummer

Sommige van deze gegevens worden soms uitdrukkelijk gevraagd.  Ze worden digitaal opgeslagen en zijn automatisch ook toegankelijk voor andere merken en partners binnen onze organisatie zoals bijvoorbeeld ons boekhoudkantoor.

Gebruik van je gegevens

Je gegevens worden gebruikt om je op de hoogte te houden van onze activiteiten via email, sms of sociale media. Op elke website en sociaal media platform vind je normaliter een beknopte privacyverklaring.

Wens je in de toekomst geen e-mail van ons meer te ontvangen, dan kan je ten alle tijden uitschrijven door middel van een link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen via nicole@venditioplus.be.

Je e-mail adres wordt binnen de week uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Je gegevens worden in principe niet doorgegeven aan derden buiten de werksfeer van Venditio+, tenzij hieromtrent uitdrukkelijk de vraag gesteld wordt. Elk delen van informatie wordt door ons geregistreerd en opgevolgd.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor de e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het einde van de desbetreffende week uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in onze boekhoud- en CRM systemen bewaren we tenminste 10 jaar, om aan de wettelijke verplichting te voldoen. 

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen ontstaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt altijd het recht je toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van je toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om je persoonsgegevens te verbeteren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van je verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om je gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van je persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van je gegevens.  Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via nicole@venditioplus.be.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Contactgegevens

Venditioplus, Meerdegatstraat 91.3570 Alken BE 0828 667 436.