Groepsleiderschap voor dummies.

Individueel leiderschap en groepsleiderschap is fundamenteel verschillend. Voor dit laatste zijn specifieke talenten nodig. Groepsgericht leiderschap waarbij het geheel groter is dan de som der delen. Wat is daarvoor nodig? Welke competenties zijn cruciaal?

Vaardigheden zoals flexibiliteit, opvolging, luisteren en sensitiviteit spelen hier een belangrijke rol.

De gave om een cultuur te creëren.

Als projectleider m/v, leidinggevende, voorzitter of zelfs community manager dien je een richting aan te geven en samenwerkingsverbanden in stand te brengen. En dat is een enorme uitdaging. Je bent immers ook heel sterk afhankelijk van de groepsleden. Dus effectief delegeren, sensibiliseren en de leden achter hetzelfde doel krijgen, dat is één van de opdrachten voor een groepsgerichte leider. Het vertrouwen winnen en een waardevolle cultuur installeren.

Er zijn verschillende niveaus

Eerste niveau: Een bijeenkomst organiseren en goed kunnen leiden, hoort hier zeker thuis. Je hebt sowieso ambassadeurs nodig om de kar te trekken.

Tweede niveau: Als leider hou je de de leden goed op de hoogte over beslissingen en de consequenties ervan. De groepsleider geeft ook het waarom aan van beslissingen. Hij legt de redenering achter de besluiten uit.

Derde niveau: Hij stimuleert samenwerking en hij bewaakt vooral de sfeer en de cultuur.

Hij legt accent op doelen, kansen en successen maar bewaakt vooral de goede onderlinge relaties in de groep. Hij communiceert open en transparant, vraagt om inbreng en checkt bij de leden in hoeverre zij daar achter staan. Het zijn immers de leden die bepalen of het doel zal gerealiseerd worden. Ze supporteren mekaar en gaan voor mekaar door het vuur.

Vierde niveau: Een groepsleider legt het accent op gezamenlijke doelen en belangen.

Een charismatische groepsleider is er niet op uit om zelf te scoren.

Hij stimuleert effectieve samenwerking en lost eventuele wrijving binnen het team tijdig op. Hij laat iedereen toe om een bijdrage te leveren zodat er een goed draagvlak ontstaat.

Vijfde niveau: Hij is een evangelist, communiceert de missie, doelen en strategie op een zodanige wijze dat iedereen enthousiast wordt.

Het is een kunst om anderen te laten meedenken in de manier waarop de doelen kunnen bereikt worden. Vertrouwen winnen en hierin investeren.

De juiste groepscultuur (bronvermelding Simon Sinek). De leider zet de toon en houdt het moraal hoog.

Groepsgericht leiderschap is goed te ontwikkelen. Bron Paul Verhaeghe- PsycholoogWeet je niet goed of jij een groepsgerichte leider bent?  Stel jezelf dan even deze vragen.

  • Hoe is de laatste vergadering met je team verlopen?
  • Wat was je rol?
  • Had je de vergadering voorbereid?  Hadden de deelnemers het gevoel dat ze er wijzer van werden?
  • Kan jezelf een voorbeeld geven van je laatste samenkomst en hoe jij ervoor gezorgd hebt dat je deelnemers optimaal betrokken waren?
  • Hoe zorg jij voor een goede sfeer in de groep?
  • Nemen de groepsleden het voor mekaar op?
  • Zijn je groepsleden jouw "followers"?  Of heb je alleen maar gezag over?

Kan je wat hulp gebruiken, neem dat gerust contact met ons op via de link work with me

Samenwerken werkt.

Enthousiaste groeten

Nicole Vranken

Chief officer for happy profit.

Meest Recente Posts

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker