Wie bepaalt de cultuur in een organisatie?

Dit is het verhaal van Mieke, die 9 maanden in zwangerschapsverlof geweest is en terug komt in een totaal andere cultuur. Ze herkent het bedrijf haast niet meer.

Welkom terug, is wel de boodschap van haar leidinggevende maar de schok is des te groter.

Een positieve cultuur opbouwen kost heel veel tijd en energie.

De omslag naar een negatieve cultuur kan op nog geen jaar.

En het heeft zelden iets te maken met de instelling van de medewerkers maar eerder met het vertrouwen dat de Top heeft in de toekomst. Er zijn voorbeelden genoeg van organisaties die rampen overleven. Kijk maar naar de economische crisis van 2008. Dus als de cultuur erop achteruit gaat in het bedrijf heeft dat niets te maken met calamiteiten in de markt. Integendeel, waardevolle bedrijven weten daarin juist een opportuniteit te vinden. Ze hebben meer veerkracht.

Beste Mieke, kijk meteen even naar de samenstelling van de raad van bestuur of het directiecomité. Waarom is de stichter weggegaan? Of waarom is dat lid vervangen door een andere participant? Zijn er 2 strekkingen binnen de Raad van bestuur en vinden ze mekaar niet? Samenstellingen van beleidsorganen en raden zeggen meer over de koers die de directie wilt varen. In het verhaal van Mieke is er zeker een wissel aan de Top of is er een wankel vertrouwen gekomen van de Top naar de medewerkers of visa versa. De medewerkers geloven niet in de visie van de Top.

Er is een sfeer van angst en wantrouwen.

Of er is geen eensgezindheid over de te varen koers. Er is geen gedeelde visie.

En juist dat brengt veel problemen met zich mee. De cultuur van de organisatie wordt gestimuleerd en gevoed door de Top en de daaruit vloeiende angst of positieve visie over de vooruitgang van de organisatie. Als de Top veel vertrouwen heeft in de toekomst van de organisatie en de waarden en normen ondersteunen om met de diensten van de organisatie mee te werken aan een betere wereld, dan voedt dat het vertrouwen van de hele werkvloer. Dat straalt af.

Leiders hebben de taak om hun medewerkers te inspireren met hun visie op langere termijn.

En niets doen of zeggen, is in dit geval geen optie. Als betrokken medewerker, dus jij Mieke, is het cruciaal om jouw gevoel uit te spreken tegenover je leidinggevende. En neem het je leidinggevende niet kwalijk dat ook zij/hij haar mond houdt. Iedereen houdt immers vast aan zijn job. Er staat veel op het spel. Maar kijk wat de Top doet met de feedback die ze krijgen en als zij geen oor hebben voor constructieve positieve oplossingen, laat het dan los. Het is wellicht een duidelijk teken van moeder natuur dat je op het punt staat om andere oorden te ontdekken.

De wind is gedraaid

De waarden en normen waarvoor jij gekozen hebt, zijn niet meer dezelfde als vandaag, dus laat het los en vertrouw op je eigen kunnen.

Aan alle ondernemende medewerkers, die de moed vinden om een nieuwe start te nemen, hebben wij een programma ontwikkeld.

Ga naar Een nieuwe start in 100 dagen

Warme groeten,

Nicole Vranken

Chief Officer for happy profit

Meest Recente Posts

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker