Wat zijn de 5 meest voorkomende fouten in bloeibedrijven?

Als bloeibedrijf is het onmogelijk om geen fouten te maken. De perfectie is slechts te benaderen. Maar wat zijn nu juist de fouten die we allemaal maken? Hoe kunnen we deze oplossen? In deze blog presenteren we de vijf meest voorkomende fouten en geven we voor elk een pasklaar antwoord.

1. Investeren in programma's of systemen die goed zijn voor het oplossen van de huidige problemen maar geen rekening houden met de groei die er de komende 3-5 jaar aankomt. Bijgevolg blijft het bedrijf achterop hinken qua efficiëntie en effectiviteit.

2. Medewerkers die klagen dat ze de werkdruk niet meer aankunnen en hulp nodig hebben, opzadelen met een hiërarchisch organogram. Ze krijgen hierdoor nog meer extra taken. het fabeltje van de mier.

3. De business blijven bouwen rond het product en niet overschakelen naar de beleving en het ambassadeurschap die de medewerkers en/of bestaande klanten kunnen verzorgen.

4. Oude bedrijfsmodellen kopiëren in plaats van nieuwe modellen lanceren uit angst dat het zou kunnen mislukken.

5. De lat steeds hoger leggen en handelen vanuit perfectionisme. Daar waar perfectionisme topprioriteit wordt, stopt de creativiteit. Durven initiatieven nemen en fouten maken.

Maar hoe kan het dan anders?

1. Kies samen met de gebruikers een systeem dat de groei van de komende jaren aankan.

2. Durf af te stappen van bestaande structuren en hiërarchische organogrammen. Zorg voor geluk op het werk. Als iemand alle macht heeft, hebben de anderen geen macht en daar tegenover staat onmacht. Controle is een vorm van macht uitoefenen. Macht is geformaliseerd in hiërarchische structuren.

3. Creëer waarden op 4 niveau's voor alle stakeholders.

  • Het niveau van de basis van de onderneming maar dan vertrekkende vanuit service en klantgericht ondernemerschap.
  • Het niveau van de persoonlijke meerwaarde (de houding van de individuele medewerker naar de klant),
  • Het niveau van de community (de gedeelde houding van de medewerkers samen met de ambassadeurs/klanten van het bedrijf)
  • Het niveau van de society (Hoe maakt het bedrijf het leven beter voor de hele samenleving).

De kunst is om je op elke van deze 4 niveaus te onderscheiden.

De uitdaging is om de juiste vertaalslag te maken, zodat dit een waardevol propositie wordt voor alle niveaus.Verbinding maken doe je niet met systemen, organogrammen, cijfers en regeltjes.

4. Handel vanuit een "happy profit business model" dat hard maar meer nog hart is. Durf weer creatief te ondernemen en handel niet vanuit angst voor mislukking. Laat medewerkers toe om fouten te maken. Laat de medewerkers handelen en uitproberen. Zo alleen kan je bedrijf nog verder groeien in nieuwe segmenten.

5 Duw alle ideeën door een trechter en hou vooral de 3 meest impactvolle over. En profijt kan je ook halen uit één idee van één medewerker om efficiënter te werken.

Durf jij met ons in de ring te staan om deze uitdagingen aan te gaan? Bel ons of mail naar nicole.vranken@venditioplus.be.

Enthousiaste groeten

Nicole Vranken

Founder Venditio+

Meest Recente Posts

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker