10 principes voor een open management stijl: Hoe de cultuur van een organisatie de klant en medewerker beïnvloedt"


De manier waarop een organisatie geleid wordt, zegt veel over de cultuur die er leeft. De klant of medewerker voelt dat meteen, ziet dat en beleeft dat bij elk contact. Ricardo Sembler heeft 10 principes opgesteld om een “open management stijl” te creëren. Hij toont “hoe het anders kan”. 

"The Semco Way of doing business with people"

Er zijn heel wat Vlaamse bedrijven die het voorbeeld volgen. Het heeft heel veel te maken met het opbouwen van vertrouwen.  En dat zowel voor de medewerkers als de klanten.  Het bedrijf vertrekt vanuit het welzijn van mensen. Persoonlijke relaties opbouwen met klanten, medewerkers en partners.

Samenwerking stimuleren in alle afdelingen zodat er wederzijdse langetermijnrelaties ontstaan.

Een bedrijf kan perfect 10 teamleden aanstellen, de kunst is om deze groep te laten samenwerken. Mensen samenbrengen zowel digitaal als fysiek, zodat deze leden als een community één gedeelde visie uitstralen, is de kunst.   Zo ontstaan er groepen die willen samenwerken om bijkomende relaties rond de organisatie op te bouwen.  Daarvoor moet het bedrijf heel erg wendbaar zijn en snel kunnen reageren op wijzigingen in de buitenwereld.

Hierna deel ik graag de 10 basisprincipes van Ricardo Sembler.   Deze zijn gebaseerd op een open geest en een open managementstijl.

1. Zorg voor een veilige arbeidsomgeving om personeel en klanten te beschermen. Denk daarbij ook aan de duurzame SDG doelstellingen.

2. De moed hebben om eigen imperfecties toe te geven en te handelen in de geest van "alles kan altijd beter".

3. Ieder lid aansporen om te participeren, mee te beslissen en vooral om te durven reageren en beslissingen in twijfel te trekken.

4. Producten en diensten leveren die het leven van de klant beter maakt.  Diensten en producten die erkend worden als de beste aan een redelijke prijs;, duurzaam met aandacht voor de natuur.

5. Eerlijkheid en transparantie als kernwaarden hanteren boven tijdelijke eigen belangen. Niet zoals Exxon Mobile, die 10-tallen jaren de klimaatopwarming heeft gebannaliseerd.

6. Een betrouwbaar en geloofwaardig bedrijf zijn.

7. Een balans zoeken tussen korte-en lange termijnwinsten.  Durven investeren in duurzame oplossingen alvorens te incasseren.

8. De klant bedienen met een gedifferentieerde service.  Betrokkenheid boven winst stellen.

9. Creativiteit stimuleren en toelaten dat er fouten gemaakt kunnen worden.  Daarvoor de "durver" steunen in het deponeren van ideeën.

10. Zorgen voor een informele en menswaardige werkomgeving, die vrij is van vooroordelen.

Ricardo Semler in Nederland

Gemakkelijker gezegd dan gedaan, hoor ik je al zeggen.  Inderdaad maar wil je een succesvol groeibedrijf,  jouw bedrijf dus uit de middelmatigheid tillen, dan is het samen met alle de stakeholders  en natuur-inclusief of niet. De keuze is helemaal aan de stichters, managers en leidinggevenden.

Een sterk merk door een sterk team in de markt zetten.

Enthousiaste groeten,

Nicole Vranken

Chief Officer for happy profit

nicole.vranken@venditioplus.be

Meest Recente Posts

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker