Strategisch duurzaam ondernemerschap is Minder praten, Meer doen

Steeds meer bedrijven praten over duurzaamheid maar steeds minder zijn er effectief mee bezig. Als stimulator van het beleven van waarden in een bedrijf, ben ik ervan overtuigd dat duurzaamheid integraal deel zou moeten uitmaken van de proposities die bedrijven in de markt zetten.

“Leading by example” is een methodiek die werkt.

Ik ben een absolute voorstander van strategisch, duurzaam ondernemerschap. Denken aan de lange termijn lost problemen op die zich op elke mogelijke termijn (zowel kort als lang) kunnen stellen.

Als Chief Officer for “Happy Profit” sta ik voor

een verandering van onze blik op duurzaamheid.

Ik verbaas mij er nog steeds over dat zovele bedrijven terugvallen op oude systemen. Systemen, die al jaren niet meer geïncorporeerd geraken in de cultuur van dat bedrijf. Toch valt men daar steeds op terug. Ik wil hiermee de crisis aanhalen. De crisis die wij nu beleven is een failliet van een mentaliteit van kortzichtigheid om zaken anders aan te pakken.

Ik geloof dat de toekomst duurzaam moet zijn en dat het hoog tijd is dat de bedrijfsleiders, CEO's, zaakvoerders en alle stakeholders er minder over praten maar er meer mee doen. De toekomst zal duurzaam zijn of niet zijn ! Dus echte merken gaan niet voor saaie beknottende managementmethodieken maar voor vooruitstrevende, progressieve waardevolle proposities en dit voor alle partners inclusief alle medewerkers.

Want wie wilt nu niet waardevol duurzaam werk afleveren? Dat onze merken nu eens die visie en moed aan de dag leggen.

We zullen er allemaal beter van worden.

Hiervoor is een nieuwe meetmethode van HBR. Waar tot 2014 aandeelhouderswaarde het enige criterium was voor de ranking, geldt dit nu ‘slechts’ voor 80%. De andere 20% wordt bepaald door een duurzaamheidsscore (ESG) die o.m. de ecologische en sociale prestaties van een onderneming becijfert.

HBR (harvard business review) noemt de opname van maatschappelijke waardecreatie in de prestatiebeoordeling van een onderneming een kwestie van tijdsgeest, waarin consumenten en investeerders steeds meer aandacht hebben voor de cultuur en waarden van organisaties.

Duurzaam succes

Voor Sørensen is maatschappelijk verantwoord ondernemen niet minder dan investeren in langetermijnsucces. Sociale en ecologische problemen zijn tenslotte ook financiële kwesties. Gelukkige werknemers zetten zich meer in voor de onderneming. Milieuvervuiling doet regelgeving en de kosten van verbruik toenemen. Om nog niet te spreken van de economische schade die inbreuken op het eigen waardenkader kunnen betekenen. Duurzaam succes valt met andere woorden samen met een integrale kijk op waarde.

Wat voor leiderschap geldt, geldt daarbij ook voor duurzaam succes:

winstcijfers geven een indicatie van de prestaties,

maar zijn op zich onvoldoende om het globale plaatje te schetsen.

Langetermijnsucces vraagt een doelstelling die winstmaximalisatie overstijgt.

Beter resultaat

Een diepere ‘raison d’être’ waar werknemers zich mee kunnen vereenzelvigen, die klanten kan overtuigen en die vertrouwen genereert bij andere stakeholders. Organisaties waarin een dergelijke doelstelling of purpose leidend is, noteren hogere klanttevredenheidscijfers, hogere medewerkerstevredenheid en — jawel — een beter financieel resultaat op lange termijn (Deloitte, 2013).

Laten we hier samen werk van maken.

Enthousiaste groeten,

Nicole Vranken

Chief Officer for happy profit

nicole.vranken@venditioplus.be

Meest Recente Posts

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker