Het gun- en kansenmodel als nieuw business model.Economische malaise? WAKE-UP ! Een oplossing voor de huidige malaise zou kunnen liggen in het begrijpen en toepassen van de logica van ons ecosysteem. Als we de huidige economische problemen omvormen door logische modellen van ecosystemen na te bootsen dan zijn wij in staat om aan onze basisbehoeften te voldoen. Dan krijgen wij een waarachtige economie van overvloed.

Dat is geen standaard businessmodel zoals wij het kennen maar een gun-en kansenmodel zoals het zou kunnen worden.

Van centraal naar decentraal :

We bevinden ons in de 4 IR, de vierde industriële digitale revolutie. Het besef ontstaat meer en meer dat we onze eigen realiteit kunnen creëren. We zijn steeds minder gebonden aan iets, iemand of een plaats. Er zijn geen beperkingen meer. We kunnen onze eigen micro-wereld vorm geven. Ieder individu is zich daar meer en meer bewust van. Wil jij je eigen kunstwerk maken, je eigen systeem bouwen of je eigen meubels maken, het kan. Je hebt daarvoor niet zoveel nodig. Een computer en de vaardigheid om het te willen kunnen. Iedereen heeft een scheppende kracht gekregen.

Iedereen is creator :

Zelf iets maken is dus heel toegankelijk geworden en maar goed ook. Steeds minder zullen mensen afhankelijk worden van bedrijven of organisaties of zelfs scholen om 'het eigen idee' in de markt te zetten. We kunnen alvast alles decentraal bedenken en met de huidige technologische evolutie, ook nog zelf kenbaar maken bij het grote publiek. Denk maar aan 3D-printing of 4D-printing. We gaan ons deze mentaliteit ook steeds op jongere leeftijd eigen maken. Dit gaat een gewone realiteit worden van de nieuwe generatie jongeren. Robots zullen kunnen vertalen wat de creator dicteert. Middelen die vroeger alleen maar voorbehouden waren voor grote bedrijven zijn nu toegankelijk voor iedereen, ongeacht de leeftijd.

Iedereen ondernemer of maker :

Chris Anderson heeft er een mooi TED TAlk aan besteed.

Decentralisatie stimuleert onze creativiteit en opent nieuwe horizonten. Zeker als de digitale wereld toegang geeft tot 3 miljard mensen via het web. We krijgen dus een totaal nieuwe generatie van ondernemende medewerkers en ondernemers. Zij starten vanuit hun eigen passie en talenten en gaan daarmee de markt op. Ze zullen hun dienst eerst kenbaar maken aan vrienden familieleden om daarna de wereld te veroveren. We krijgen dus een bepaalde groep van DIY-zelvers met een goed idee, los van productie en logistiek die starten met een idee en een computer.

De uitdaging is dan de moed hebben om het aan het publiek voor te stellen.

De business open stellen voor anderen.

Vertrouwen en moed :

Als het individu voldoende vertrouwen heeft om een eigen ideaal te scheppen dan ontstaat er iets unieks. Mensen hebben ideeën en ze willen ervoor gaan. Ze willen gehoord worden en de kans krijgen om dit idee ook in het leven te roepen. Dit kenbaar maken aan het grote publiek daar hebben ze de tools voor gekregen.Zo is ondertussen über ontstaan, Airbnb, Deliveroo, TED ideas, Youtube etc. Meer dan een computer en een netwerk zijn er niet nodig om een idee kenbaar te maken. We kunnen zelfs stellen dat meer een meer kleine initiatieven als deze ons verder leven gaan bepalen. Denk maar aan de bitcoins, waarbij we nog niet eens goed begrepen hebben, wie er nu precies achter zit.

Ik geloof dat meer en meer mensen zelfvoorzienend gaan worden. Zeker op gebied van voedsel, energie en afvalverwerking.

Van gesloten naar open economieën :

Het is nog maar net begonnen. Laten we deze nieuwe economie omarmen i.p.v. te bestrijden. Kiezen voor de moderniteit.

Nicole V.

Chief officer for happy profit.

Meest Recente Posts

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker