Venditio+ gooit de handdoek in de ring...


maar neen hoor. Venditio+ gooit misschien wel de knuppel in het hoenderhok! Wij kiezen resoluut voor telewerken als het kan. Wij zijn en blijven een verbindende leerorganisatie die inzet op people-en business development. Werknemers en werkgevers hand in hand voor happy profit en tevreden klanten. Telewerk voor future-proof medewerkers. Een vloek of een zegen voor jou en je bedrijf?

Telewerken : een mogelijke oplossing voor bedrijven uit regio's die een grotere vraag hebben dan aanbod.

Telewerken is voor veel bedrijven en organisaties een mogelijke oplossing om werknemers uit verdere regio's aan te trekken en voor langere tijd te behouden. Want als je elke dag 50 km van huis werkt en je moet elke dag 2 keer 2 uur filerijden dan denk je wel twee keer na. Maar stel dat je maar 1-2 dagen fysiek aanwezig moet zijn op kantoor dan kan dat wel eens een hele reeks nieuwe mogelijkheid bieden.

In de toekomst zal telewerken sowieso een blijver worden. 

Daar zijn wij van overtuigd. Zeker als het in overleg is met de werknemer en in overeenstemming met de werkgever voor die functies die dat toelaten. Wij denken dat niet alleen, een groot aantal andere bedrijven volgen ons daarin. Telewerk geeft meer autonomie aan betrokken medewerkers om hun werk zelf te plannen. Sommigen vinden het een geste van vertrouwen.
 
Een medewerker vertelt dat zij meer werk kan verzetten doordat zij minder gestoord wordt. Tussendoortjes die er eigenlijk niet toe doen maar die het gevolg zijn als je met meerdere op één werkplek bezig bent. Geen koffiepauzes en koffieklets, minder roddels. Zij doet het werk 50% sneller en maakt veel minder fouten. De leidinggevende heeft wel moeten schakelen van micro-management naar delegation en macro-management.

Voordelen van telewerk.
  1. Meer focus en productiviteit: de meeste mensen die vaak aan thuiswerk doen, zijn thuis productiever en meer gefocust dan op kantoor. 
  2. Ze kunnen doorwerken aangezien ze minder gestoord worden. 
  3. Beter work-life balans. Ze verliezen minder tijd met pendelen waardoor ze ook minder stress ervaren. 
  4. Thuiswerk biedt de mogelijkheid om de werkdag flexibel in te delen waardoor er naast het werk gemakkelijker tijd wordt gevonden om bijvoorbeeld te bewegen, een gezonde lunch te bereiden en rustig te eten of om 10 minuutjes te mediteren,,... 
  5. Minder ziekteverzuim: telewerk verhoogt het engagement van medewerkers en bij geëngageerde medewerkers merken we doorgaans een lager ziekteverzuim.
  6. Aantrekkelijk bedrijfsimago: een combinatie van structureel thuis en op kantoor werken is een sterk wapen om medewerkers aan boord te houden en om nieuw talent aan te trekken. 
Nieuwe kansen voor jouw bedrijf.
  1.  Duurzaam mobiliteitsbeleid: als de medewerkers meer telewerken, draagt dat bij aan een positieve mobiliteit. Een uitgelezen kans om jouw mobiliteitsbeleid verder onder de loep te nemen. Je kunt de medewerkers bijvoorbeeld de optie geven om hun budget voor woon-werkverkeer anders te besteden. Wees samen creatief en kies voor duurzame oplossingen.
  2. Optimalisatie kosten: heb je nog wel een groot kantoor nodig wanneer mensen vaker aan telewerk doen? Of kan je het kantoor delen met anderen zoals Ethias Verzekeringen in Hasselt dit organiseert.
  3. Telewerk opent ook nieuwe mogelijkheden om de verloning van de medewerkers te optimaliseren. Zo kan je de medewerkers via een systeem van flexibele verloning meer inspraak geven in hun loonpakket. Een extra troef dus om meer op maat te gaan verlonen. 
  4. Future-proof medewerkers: op afstand samenwerken is een uitdaging, maar het kweekt leiderschap, veerkracht en zorgt ervoor dat mensen leren omgaan met verandering en meer zelfredzaam worden. Dat is essentieel voor de toekomst van jouw organisatie.

De Vlaamse Regering stimuleert en Venditio+ cultiveert.

De Vlaamse Regering heeft ook beslist om de werkbaarheidscheques in te zetten voor het uitwerken van je telewerkpolicy. Meer informatie vind je op de website www.werkbaarwerk.be/telewerken. Wij analyseren of dit voor jouw organisatie werkt daarna inspireren en motiveren wij jouw team en medewerkers voor duurzaam profijt ten in functie van een lange termijn visie en vooral tevreden klanten. 

Zomaar overschakelen, kan dat?

Er zijn  enkele wettelijke verplichtingen waaraan voldaan moet worden. Er is een onderscheid tussen structureel en occasioneel telewerk.  Beiden hebben hun eigen wettelijk kader. Structureel telewerk (CAO nr. 85) is voor een vaste regelmaat van telewerken, bijvoorbeeld één dag per week. Dit moet altijd in het individuele arbeidscontract staan of eraan toegevoegd worden via een bijlage. 

Wij inspireren en empoweren de bedrijfsleider met een telewerkpolicy. Niet alleen voor de bedrijfsleider maar ook voor het enthousiasmeren van je salesteam en de leidinggevende van het salesteam.

Samenwerken werkt voor werkbaar telewerk.

Om de psychosociale risico’s te beperken, moeten de afspraken en verwachtingen duidelijk zijn voor alle betrokken partijen: telewerken moet vrijwillig zijn en een redelijke duur hebben. Wij raden regelmatig aan om maximaal één tot twee dagen per week thuis te werken als het kan. Telewerk moet ook op voorhand gepland worden en de managers moeten ervoor opgeleid worden.   Daar zijn wij toevallig wel expert in. Contacteer ons en wij faciliteren je in het uitrollen van telewerk voor werkbaar werk.

Tot binnenkort.

Nicole V.

Chief Officer for happy profit.Meest Recente Posts

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker