Hoe meet je strategisch duurzaam beleid in de bedrijven?


Winstcijfers geven een indicatie van de bedrijfsprestaties maar zijn op zich onvoldoende om het totale plaatje te schetsen. Steeds meer bedrijven praten over duurzaamheid maar steeds minder zijn er effectief mee bezig. Kijk wat er nu weer in de pers verschijnt rond 3M. Jason Hickel een economische antropoloog verwoordt het als volgt: Het lijkt een ratrace tegen de tijd, de vraag is kunnen onze overtuigingen dat bedrijven moeten blijven groeien, sneller veranderen dan de aandacht voor ons klimaat en het milieu?

Het beleven van duurzaamheidswaarden in een bedrijf, zou integraal deel moeten uitmaken van de proposities die bedrijven in de markt zetten. Leading by example, laten we het daar eens over hebben.

Ik ben een absolute voorstander van strategisch, duurzaam ondernemerschap, waarbij denken aan de lange termijn en de impact op het milieu weer hip is.

Als Chief Officer for “Happy Profit” sta ik voor een verandering van onze blik op duurzaamheid.

Ik verbaas mij er nog steeds over dat zovele bedrijven terugvallen op oude systemen. Systemen, die al jaren niet meer geïncorporeerd geraken in de cultuur van dat bedrijf. Toch valt men daar steeds op terug. Ik wil hiermee de coronacrisis aanhalen, waarbij telewerk gelanceerd werd. De problemen die wij nu beleven in de heropstart is een failliet van een mentaliteit van kortzichtigheid om zaken anders aan te pakken.

Ik geloof dat de toekomst duurzaam moet zijn en dat het hoog tijd is dat de bedrijfsleiders, CEO's, zaakvoerders en alle stakeholders er minder over praten maar er meer mee doen. De toekomst zal duurzaam zijn of niet zijn ! Dus echte merken gaan niet voor saaie beknottende managementmethodieken van de jaren 40 maar voor vooruitstrevende, progressieve waardevolle proposities en dit voor alle partners inclusief alle medewerkers. Zij maken telewerk bespreekbaar en houden wat goed liep voor implementatie in de komende maanden.

Dat onze merken nu eens die visie en moed aan de dag leggen. Je kunt de bodem, grondstoffen en human resources niet eindeloos blijven afschrapen. Laten we eens kijken hoe we andere meetmethodes kunnen hanteren die maatschappelijk meer verantwoord zijn ten voordele van het algemeen belang.

artikel Humo nr 4224-17 augustus 2021 - Venditio+ for happy profit
artikel Humo nr 4224-17 augustus 2021 - Venditio+ for happy profit

Hiervoor is een nieuwe meetmethode van HBR. Waar tot 2014 aandeelhouderswaarde het enige criterium was voor de ranking, geldt dit nu ‘slechts’ voor 80%. Dat is nog overdreven veel. De andere 20% wordt bepaald door een duurzaamheidsscore (ESG) die o.m. de ecologische en sociale prestaties van een onderneming becijfert.

HBR (harvard business review) noemt de opname van maatschappelijke waardecreatie in de prestatiebeoordeling van een onderneming een kwestie van tijdsgeest, waarin consumenten en investeerders steeds meer aandacht hebben voor de cultuur en waarden van organisaties, inclusief de impact op het klimaat.

Duurzaam succes met aandacht voor ecologie. Want economie zonder ecologie is niet duurzaam.

Voor Sørensen is maatschappelijk verantwoord ondernemen niet minder dan investeren in langetermijnsucces. Sociale en ecologische problemen zijn tenslotte ook financiële kwesties. Gelukkige werknemers zetten zich meer in voor de onderneming. Milieuvervuiling doet regelgeving en de kosten van verbruik toenemen. Om nog niet te spreken van de economische schade die inbreuken op het eigen waardenkader kunnen betekenen. Duurzaam succes valt met andere woorden samen met een integrale kijk op waarde.

Wat voor leiderschap geldt, geldt daarbij ook voor duurzaam resultaat.

Een diepere ‘raison d’être’ waar werknemers zich mee kunnen vereenzelvigen, die klanten kan overtuigen en die vertrouwen genereert bij andere stakeholders met aandacht voor de natuur en het klimaat. Organisaties waarin een dergelijke doelstelling of purpose leidend is, noteren hogere klanttevredenheidscijfers, hogere medewerkerstevredenheid en — jawel — een beter financieel resultaat op lange termijn (Deloitte, 2013).

Laten we hier samen werk van maken. Je hoeft geen multi-national te zijn om grootse dingen te realiseren. 

Enthousiaste groeten,

Nicole Vranken

Chief Officer for happy profit

Meest Recente Posts

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker