Nu een feedback cultuur lanceren na de crisis, zou je dat wel doen?


Als je het woord feedback opzoekt via google dan krijg je wel meer dan 2 miljoen resultaten in 0.49 seconden. Er zijn ongelooflijk veel vragen over dit onderwerp en uit statistieken blijkt dat er miljoenen sommen geld aan besteed wordt. Toch stel ik vast dat het soms weinig efficiënt en effectief wordt ingezet om op een duurzame wijze te groeien als organisatie. Functioneert het systeem nog wel? Zou je dat wel doen na de corona crisis?

Het systeem invoeren en succesvol draaiende houden is een uitdaging van lange duur en gebeurt niet op één twee drie. Als je er constructief mee omgaat binnen de juiste context dan werkt dat opbouwend en verrijkend voor je salesteam. De invoering van functioneringsgesprekken, beoordelingssystemen of 360° feedback gesprekken kost het bedrijf tonnen geld en het vraagt heel veel inspanningen van leidinggevenden. Denk dus zeker twee keer na over je doelstellingen. Wat wil je ermee bereiken? Het roept meestal ook nog eens weerstand op. Dus twee obstakels om vast te pakken maar het loont absoluut de moeite waard.

Feedback geven in welke vorm dan ook moet  gericht zijn op alles wat er wél goed gaat en hoe we het werk kunnen verbeteren en niet alleen op het aanhalen van werkpunten. Bevragingen bij meer dan 400 organisaties, leren ons dat er tussen het nadenken over het invoeren van en de uitvoering, makkelijk zes maanden gaat. Overweeg dus zeker om dit samen met een externe business coach te implementeren als je dit vanaf dag één objectief en doelgericht wilt lanceren. Je hebt maar één kans om dit goed te doen zodat het geen verplicht nummertje wordt.

Hoe pakken wij dat aan? Jouw stappenplan voor een gefaseerde implementatie van een succesvolle feedback cultuur om te leren en te kunnen groeien.

Alles begint bij een goed gesprek Venditio+ for happy profit
Alles begint bij een goed gesprek Venditio+ for happy profit

 • Start met een werkgroep waarin je de directie, ondernemingsraad en leidinggevenden betrekt. Wat ben je van plan? Waarom?
 • Stel de doelen vast in functie van de bedrijfsdoelstellingen. Voorbeeld, we willen een omzetstijging van 2 % door meer klantgericht te werken en willen onze medewerkers daarvoor alle steun aanbieden. Zorg ook dat je bedrijfswaarden voor iedereen helder zijn.
 • Keuze van het systeem: Functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken of 360° feedback of een mix van twee systemen. Werk een brochure uit waar de spelregels in vertaald worden voor de sleutelfiguren. 
 • Voorleggen aan sleutelfilguren (ondernemingsraad, leidinggevenden)
 • Zorg voor instemming van de ondernemingsraad en zorg voor ambassadeurs.
 • Trainen van de leidinggevenden. Meestal omvat dit drie dagen om alle basisregels uit te leggen. Hoe geef je gedragsgericht feedback om het werk te verbeteren en te kunnen groeien?
 • Voorzie een aanpassing indien er bemerkingen komen die voldoende relevant zijn om het syteem te verbeteren. Vermijd pietluttigheden die er eigenlijk niets toe doen. 
 • Het defintief opmaken van intern publiciteitsmateriaal voor de medewerkers (brochure, videofilmpje, blogs, intranet, etc.). Inspirerende content met de nadruk op het positieve van feedback krijgen, de manier waarop men binnen de bedrijfscultuur hiermee wilt werken om als team te kunnen groeien. Vertaal de boodschap op niveau van de medewerkers. Gebruik geen jargon.
 • Train de leidinggevenden voor, tijdens en na de lancering. Ze moeten het systeem voldoende begrijpen maar ook onderschrijven. Gesprektechnisch moeten zij geoefend worden. Het is een kunst om gedragsgericht te leren communiceren, coachen en opvolgen.
 • Informeer de medewerkers vanuit de HR afdeling en leer de medewerker met feedback om te gaan. Het is de bedoeling dat de medewerker in een evenwaardige gesprekspositie komt als de leidinggevende. De medewerker vanuit de afdeling informeren, wekt ook meer vertrouwen. Het geldt immers voor iedereen.
 • Invoering van het systeem! Pas nadat de trainingen voor de leidinggevenden en de  informatiesessies voor de medewerkers achter de rug zijn.
 • Evalueren : Evalueer de gesprekken, de trainingen en het systeem continu. Op die manier kan je snel bijstellen en zelf als afdeling ook groeien. Sommige zaken zullen overbodig lijken. Deze evaluatie moet zeker om de drie jaar gebeuren om het proces draaiende te houden.

Feedback als instrument om levenslang leren te cultiveren, dat is onze sterkte. Daar werken wij  als lerende organisatie graag op een pro-actieve coachende manier aan mee voor duurzame groei in klantgerichtheid. Werknemer en werkgever hand in hand voor happy duurzame profit. Want elke business is nog altijd een mensen business. Daar is geen app voor! 

Boek hier je online afspraak of💌  stuur een mail met jouw specifieke vraag naar nicole.vranken@venditioplus.be dan nemen wij met jou contact op. Voor andere specifieke vragen  👉https://www.venditioplus.be/p/faq.html

Venditio+, eerste hulp bij sales-en team breakdowns

Meest Recente Posts

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker