De Obama's in hun rol als leiders en hoe jij daar niet zo anders in bent!


Wie deze twee boeken gelezen heeft, zal de rolpatronen herkennen. Voor mij is leiderschap, leiderschap en is mannelijk of vrouwelijk een label dat alleen maar de buitenkant beschrijft. Ik heb zowel mannen ontmoet die heel veel zogenaamde vrouwelijke leiderschapkwaliteiten hadden als vrouwen die mannelijke kwaliteiten ontplooiden. Heeft de man meer leiderschapskwaliteiten dan de vrouw of andersom? 

Er is zeker een verschil tussen een vrouwelijk en mannelijk brein, laten we daar alvast mee beginnen. Dat zal niemand verbazen. De werking van ons brein stemt nog vanuit onze oertijd. Het mannenbrein was gefocust op de jacht en het vrouwenbrein op de sociale contacten en familiale zorgen. Om het heel eenvoudig te schetsen.

Nadat ik deze twee kanjers van boeken had gelezen kon ik alleen maar vaststellen dat er niet zo veel veranderd is. In Michelle haar boek gaat het vooral over haar intiatieven in functie van de zorg, hetzij voor  het gezin, hetzij in het algemeen belang en de loopbaan van haar partner. In het boek van Barack lees je vooral over zijn netwerk en de stappen die hij heeft moeten zetten om zijn ambt als president te kunnen uitoefenen. Welk netwerk hij daarvoor heeft moeten aanspreken en opbouwen. Veel namen van concullega's bij de democraten en tegenstanders bij de republikeinen en vooral een beschrijving van zijn realisaties en de te overwinnen struikelblokken.

Wat als wij nu abstractie maken van het uiterlijke? Wat houdt leiderschap dan ├ęcht in? 7 DADEN van leiderschap.

1 Werken vanuit een visie

2 Begrijpen en invullen van je rol

3 Integriteit

4 Voorbeeldfunctie : Practice what you preach

5 Weten te motiveren

6 De kracht van het managen

7 Ontwikkel jezelf en je mensen

Wetenschappelijk onderzoek legt een heleboel verschillen bloot tussen het vrouwelijk doen en laten en het mannelijke. Je kan ze hier nalezen. Stel dat we het simpel houden en spreken over daadkracht en draagkracht, dan heb ik ervaren dat je dat zowel bij mannen als vrouwen kan terugvinden. Mijn partner heeft meer draagkracht dan ik en ik heb meer daadkracht. Het duurzame en sterke in onze relatie is dat we mekaar daarin zonder veel woorden aanvullen. Wij laten mekaar de rol spelen die ons het best ligt.

Dat ervaar ik ook in bedrijven. Bedrijven die zowel daadkracht als draagkracht in evenwicht hebben, evolueren het meest duurzaam. Je moet alle krachten in jouw team hebben om je klanten optimaal van dienst te kunnen zijn en om evenwichtig te kunnen groeien. 

Er is op werkgebied een groot verschil in focus van mannen of vrouwen. Als leidinggevende van groepen tussen de 15-150 medewerkers heb ik dat meerdere keren ervaren. Als de vrouw keuzes moet maken, dan zal in 80% van de gevallen, de keuze bepaald worden door het gezin en de kinderen. Als de man keuzes maakt dan is dat gericht op zijn ambities en mogelijke promoties. Ook al zijn er meer vrouwen die afstuderen in een hogere opleiding dan mannen en doen vrouwen het percentueel beter in leiderschapsrollen, ze zijn niet meer vertegenwoordigd in topfuncties. Misschien willen ze dat ook gewoon niet omdat daar hun focus niet ligt. Ze hebben een andere visieVrouwen hebben een andere visie en kiezen soms voor een andere rolinvulling. Gelukkig maar en dat was ook niet anders bij de Obama's. Michelle heeft op haar manier een nieuwe wind door het Witte Huis laten waaien.

Als je vanuit punt 1 bepaald hebt dat je focus ligt op je ambitie dan kan je zowel als man of vrouw hieraan richting geven. Als je focus ligt op familie en gezin dan ben je een sterke en moedige leider als je daarin de verantwoordelijkheid opneemt en voluit gaat

Zo ontmoette ik een coachee (m) die bewust had gekozen om huisman te worden en geloof mij, mensen keken daar heel raar van op en zijn omgeving steunde hem daar maar zelden in. Als ik even voor mezelf mag spreken dan kan ik zeggen dat ik altijd de kans gehad heb om mijn ambities te volgen. Ik moet ook toegeven dat ik, hoe gefocust ik ook probeerde te zijn op mijn werk, ik steeds heimwee had naar mijn gezin en mijn kinderen. Eigenlijk wilde ik niets missen van hun verhalen.

Samenvattend benadruk ik dat leiderschap niets te maken heeft met vrouw- of man-zijn maar eerder met de visie en de rol die je wilt invullen.  Het mannelijk en vrouwelijk brein werkt anders. Als je zowel draagkracht als daadkracht hebt om je eigen pad uit te tekenen in functie van je visie, dan volgt de rest daarop.

Leiderschap is verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die je maakt en je goed voelen in de rol die je opneemt. Dat is de werkelijke uitdaging.

Ben je daar zoekende in? Laten we dan eens spiegelen om te kijken hoe we jou daarin kunnen begeleiden. Want ook jij hebt het leiderschap in je om gerichtere keuzes te maken vanuit de rol die jij wilt invullen in de toekomst. Maak helder wat misschien is ondergesneeuwd en wordt een tevreden collega, moeder/vader of zaakvoerder.

Vraag hier je gratis je gesprek aan.

Tot binnenkort

Nicole V.

Chief officer for happy profit

nicole.vranken@venditioplus.be

Meest Recente Posts

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker