Startdagen en een nieuw begin: Hoe de vrijheid om te leren ons kan helpen groeien en bloeien.


Vind jij de maand september ook zo hectisch?  Heb je nu al heimwee naar wat was en vrees je snel weer in die ratrace terecht te komen waar je geleefd wordt? Je bent niet de enige. Als ik terugdenk aan mijn vakanties dan blijft mij het woord "VRIJHEID" het meeste bij.

En toch zou ik niet altijd vakantie willen. Weet je waarom niet....

Alicja Gescinska heeft het over positieve en negatieve vrijheid. Ik kan mij niet voorstellen dat ik dat luilekker leven op termijn niet geweldig moe zou worden. Een meester in niets doen is niet aan mij besteed. Men zegt wel die heeft een luilekker leven. Toch is dat niet mijn levensdoel.

Er zijn twee soorten vrijheden volgens Alicja Gescinska.

Alicja Gescinska - filosoof en auteur van 'De verovering van de vrijheid'

Negatieve vrijheid, zo schrijft ze in haar boek "de verovering van de vrijheid" bestaat uit de afwezigheid van externe inmeningen en beperkingen. Hoe minder van die inmenging en beperkingen, hoe vrijer een mens denkt te zijn.

Positieve vrijheid daarentegen bestaat juist uit de aanwezigheid van een concreet vermogen om datgene na te streven wat goed is. Zij vloeit voort uit de wens van het individu om zijn eigen meester te zijn en een meester is iemand die iets meesterlijk kanEen meesterlijk leven is een zinvol, goed en gelukkig leven. Daar is de positieve vrijheid om bekommerd, de zelfverwezelijking van de mens. De mens probeert zijn eigen leven in handen te nemen en wordt steeds vrijer naarmate hij beter in iets wordt.

Jezelf trainen in soft skills daar heb je doorzettingsvermogen, discipline en moed voor nodig;
Jezelf trainen in soft skills daar heb je doorzettingsvermogen, discipline en moed voor nodig;

Wie wilt dan meester worden in niets doen en dat een leven lang?

Ik realiseer mij dan ook dat altijd vakantie hebben niet tot gevolg zal hebben dat ik een meesterlijk leven ga hebben.  We kennen dat gevoel toch allemaal, het gevoel dat we te lang hebben geluierd. Ik kan dat alleszins niet en ben dan ook altijd blij om terug aan het werk te kunnen. De draad weer oppakken.

Positieve vrijheid heeft te maken met zelfontplooiing, het rijpen en maturiteit, onderwijs en ontwikkeling. Wie inzet op die positieve vrijheid, zet volop in op kwaliteit van het leven

De laatste evoluties in het onderwijs.

In de laatste decennia is het onderwijs enorm geĆ«volueerd en gedemocratiseerd, zo schrijft ze. Die democratisering is eerder een bewijs van negatieve vrijheid. Drempelverlagend, het wegnemen van drempels, restricties en obstakels. Dat is blijkbaar een absolute must in onze moderne maatschappij. We moeten zoveel mogelijk mensen scholen. Dat is kwantitatief! Laten we gaan voor meer kwaliteit en bekwamen in positieve vrijheid ipv competitie en meer winst. Wat er op die schoolbanken en in die aula's gebeurt en verteld wordt,  is net zo belangrijk als het bijbrengen van kennis en vaardigheden. We moeten vermijden dat we de drempel voor de kwaliteit niet verlagen. 

De uitdaging voor het moderne onderwijs.

Als je hoort dat 1/6  laatstejaarsstudenten de eindtermen niet haalt, dan baart dat zorgen. Het onderwijs zou eigenlijk in het teken moeten staan van de positieve vrijheid. De inzet is dan de zin voor zelfrealisatie en de bekwaamheid om zin te geven aan het bestaan in de digitale wereld van morgen en dat in het algemeen belang.  

Boek een online gesprek (30 minuten)

Meer liefde en zorg voor communicatieve taalvaardigheid, cultuur en menswetenschappen komen meer en meer in de verdrukking in het onderwijspakket. Een scholing in deze domeinen is echter onontbeerlijk voor de democratie omdat deze scholing de empathische en communicatieve vaardigheden van de burger aanscherpt.

Een andere kijk op vrijheid, het was voor mij een eye-opener. Geef mij maar de positieve vrijheid om van het leven een meesterwerk te maken en dat in het algemeen belang.

(Met dank aan Alicja Gescinska voor deze betekenisvolle inzichten).

Ik wens iedereen een meesterlijke start van het nieuwe school en/of werkjaar. 

Download je business planner

Succes in jouw evolutie voor positieve vrijheid.

Nicole V.

Chief Officer for happy profit.

Meer blogs vind je hier

Meest Recente Posts

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker