Waarom betrokkenheid van alle medewerkers cruciaal is bij het stoppen van pesten.


In veel landen, waaronder Nederland en België, is er wetgeving die werkgevers verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving, waarin geen sprake is van pesten of andere vormen van ongewenst gedrag. Dit heeft ertoe geleid dat pesten op het werk meer aandacht heeft gekregen en dat werkgevers verantwoordelijk worden gehouden voor het voorkomen en aanpakken van pestgedrag. En toch....

Verschillende psychologische en gedragsmatige kenmerken kunnen bijdragen aan pestgedrag op de werkplek. Dat zijn machtsmisbruik, impulsiviteit, agressie en gebrek aan empathie. Deze kenmerken worden in de psychologie en gedragswetenschappen  erkend als risicofactoren voor pestgedrag en kunnen dus mee bijdragen aan het ontstaan van pesten op de werkplek.

Denk maar aan de opstart van een gerechtelijk onderzoek in de zaak Plopsa Land.

De ergste vorm van pesten, dat zelden opgemerkt wordt, is het negeren van medewerkers.

Het negeren van medewerkers is een miskende vorm van pesten.  Het kan ernstige gevolgen hebben voor de motivatie en betrokkenheid van de betreffende medewerkers. Wanneer medewerkers genegeerd worden, kan dit leiden tot gevoelens van isolatie, een gebrek aan erkenning en waardering, en een verlies van vertrouwen in de organisatie en hun leidinggevenden.

De gevolgen van pestgedrag op het werk. STOP de pestkoppen in jouw team, STIP IT!

Als de cultuur van een organisatie het negeren van medewerkers tolereert, kan dit leiden tot een negatieve toxische werkomgeving waarin medewerkers zich niet veilig voelen om hun mening te uiten of om hulp te vragen. Dit kan uiteindelijk leiden tot een gebrek aan betrokkenheid, lage productiviteit en hoog verloop van personeel. Niet voor niets dat de sociale partners de werkgevers verplichten om hier tegen op te treden. Hier lees je er alles over.

Als leidinggevende is het belangrijk om te zorgen voor open communicatie met alle medewerkers en om erkenning en waardering te tonen voor hun bijdragen aan het bedrijf. Als je vermoedt dat er medewerkers zijn die zich genegeerd voelen als gevolg van pestgedrag, is het belangrijk om proactief te zijn en met hen in gesprek te gaan om te begrijpen wat er aan de hand is. Het kan helpen om regelmatig één-op-één gesprekken te voeren met medewerkers om hen feedback te geven en te vragen naar hun ideeën over hun werk en de cultuur in de organisatie.

Functioneringsgesprekken kunnen verhelderend zijn.

Down load hier ? jouw persentatie Functioneringsgesprek of Evaluatiegesprek voor meer efficiëntie vanaf NU.

Geef als leidinggevende in je salesteam prioriteit aan het bevorderen van een positieve en inclusieve cultuur waarin alle medewerkers zich gewaardeerd voelen en waarin pesten niet wordt getolereerd. Dit kan bijvoorbeeld door trainingen en workshops te organiseren over respectvolle verbindende communicatie. Een team samenstellen is één zaak, een goed functionerend team bevorderen is de kunst.

Workshop "GEEF pesten GEEN KANS"

Ten slotte is het aan te raden om duidelijke gedragsnormen en regels op te stellen in overleg met alle stakeholders om ervoor te zorgen dat deze bekend zijn bij alle medewerkers. Als er pestgedrag wordt waargenomen, is het essentieel om hier direct op te reageren en de betreffende persoon hierop aan te spreken om de zaak asap op te lossen.

Wil je hierover eens sparren en ontdekken hoe andere bedrijven het aanpakken, dat kan. Een telefoontje of mailtje volstaat.

Nicole V.

Chief officer for happy profit

nicole.vranken@venditioplus.be

Meest Recente Posts

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker