Hoe het onderzoek van Manfred Spitzer onze onstilbare drang naar MEER verklaart?


Laten we even een klein zelf-onderzoekje doen? Hou je vast...de vraag gaat er over of jij hebzuchtig bent of niet en wat dit zegt over de werking van je hersenen. Het onderzoek bestaat uit twee vragen. De eerste is gebaseerd op een spel dat gespeeld wordt in de cognitiewetenschappen en "dictator game" genoemd wordt.

Stel je het volgende voor...

Je zit in een park te lunchen en een koppel komt naar je toe gewandeld met een zak geld. Ze leggen uit dat ze teveel geld hebben om uit te geven en dat ze in alle geweten een deel willen wegschenken. Nu hebben ze jou gekozen en de collega die langs je zit. Het koppel zegt dat ze jullie beiden het geld gunnen maar dat jij maar moet beslissen over de verdeling. Er zit 100.000 euro in de zak. Jij beslist, je collega partner is niet op de hoogte van de deal. Jij hebt dus het geld in handen en je collega heeft de deal te accepteren, hij heeft zelf geen zeggenschap hierover.

Hoeveel geef je?

Onthou je antwoord. Want nu komt het tweede verhaal. Een beetje gelijklopend maar nu hebben wij het over de "ultimatum game".  Het koppel zegt dat je het geld niet zomaar ter verdeling hebt gekregen, er zijn voorwaarden.  Jij hebt eenmalig de macht om de verdeelsleutel zelf te bepalen maar als de collega het niet aanvaardt dan krijg je niets. Jullie beiden krijgen dan niets. Dus je mag eenmalig een voorstel doen, als de collega het bod aanvaardt, wordt het geld volgens de door jou voorgestelde sleutel verdeeld.

Wat stel je nu voor?

Wat heeft het onderzoek nu aangetoond? Dat als jezelf de verdeelsleutel mag beslissen zonder voorwaarden, er wel eens voorstellen van 40%-60% worden voorgesteld of 30%-70%. De meeste mensen zullen dus niet eerlijk verdelen en zichzelf een groter deel toe eigenen. Als er regels van verdeling gekoppeld worden aan voorwaarden waardoor jij mogelijk op een later moment zou gestraft worden zoals in het tweede voorstel, dan gaan mensen zich plots eerlijker opstellen.

Let's have a chat

Ons brein zit er voor iets tussen.

Dit klinkt misschien niet zo fraai maar heeft alles te maken met het functioneren van ons brein. Tijdens de hersenscans die men gemaakt heeft bij de proefpersonen, zag men dat vooral gebieden vooraan in de hersenen, in de (pre)frontale hersenschors en de nucleus caudatus (een hersengebied dat betrokken is bij het evalueren van beloning en straf), betrokken waren bij deze gedragingen van hebzucht naar eerlijkheid.

Volgens het onderzoek van Manfred Spitzer zijn mensen in wiens hersenen de voorste gebieden sterker ontwikkeld  zijn veel meer geneigd om eerlijk te delen. Hoe minder activiteit in dit gebied, hoe hebzuchtiger mensen handelen. De gebieden vooraan in onze hersenen lijken we pas in te zetten als we denken dat we de regels best volgen of dat we anders gestraft zullen worden. Zelfs als we denken ermee weg te komen, blijkt hebzucht alsnog de overhand te krijgen.

Misschien toch een belangrijke noot voor leidinggevende die streven naar meer eerlijkheid en oprechtheid in het team en het uitwerken van een beloningsysteem.

Vind je dit een leuke eye-opener, geef dan zeker je reactie.

Groetjes,

Nicole V.

Chief Officer for happy profit

Meest Recente Posts

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker