Wie Verdient Vakantie? Een Nieuwe Kijk op Werk en Rust


Ten eerste moeten wij ons de vraag stellen, wat is werken? Of bedoelen we betalend werk doen?  Een groot deel van de bevolking in België doet vrijwilligerswerk zonder dat ze daarvoor betaald worden. Volgens gegevens van het Belgische Federaal Planbureau uit 2019 gaf ongeveer 36% van de Belgen tussen 15 en 74 jaar aan betrokken te zijn bij vrijwilligerswerk. Dit omvat zowel formeel vrijwilligerswerk, dat wordt georganiseerd door organisaties zoals verenigingen, als informeel vrijwilligerswerk, dat individueel wordt uitgevoerd zonder tussenkomst van een organisatie.

Het Vakantie-Debat: Wie Verdient Dan Echt een Pauze?

Of je nu als moeder werkt, of je nu thuis werkt, of je nu opofferingen brengt voor je familie, of je nu werkt in de gemeenschap, je geeft altijd iets aan de samenleving."

Michelle Obama


Vakantie in de zin van er even tussenuit zijn, andere horizonten opzoeken en dat om verschillende redenen:De Ware Betekenis van Vakantie: Meer dan Enkel Rust

  1. Ontspanning en genieten van de rust: Het dagelijks leven kan hectisch en veeleisend zijn, zelfs zonder betaald werk. Vrijwilligers en mantelzorgers hebben vaak te maken met fysieke en emotionele belasting. Een pauze nemen om tot rust te komen is essentieel voor hun welzijn.
  2. Je blik verruimen: Nieuwe omgevingen en ervaringen kunnen leiden tot een frisse kijk op de dingen. Het opdoen van nieuwe perspectieven kan inspirerend zijn en bijdragen aan persoonlijke groei en ontwikkeling.
  3. Herwaardering van het thuisfront: Soms helpt het om even weg te zijn van huis om opnieuw te waarderen wat je hebt. Na een vakantie kunnen mensen vaak met vernieuwde energie en waardering terugkeren naar hun dagelijkse routines.
  4. Er zijn nog allerlei andere redenen te bedenken, jij mag aanvullen..................

En wat met senioren? Een Frisse Kijk 

Hoe kijken senioren terug op hun eeuwige vakantie? Het is een nieuwe invulling zoeken op een zinvol bestaan en dat kan van alles zijn. Meer dan de helft van de 60-plussers in Vlaanderen zijn nog gezond en draaien mee in het actieve leven van hun kinderen en kleinkinderen. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de werkcapaciteit van onze huidige generatie en zijn dus nog van heel groot maatschappelijk belang.

Uit cijfers van de Vlaamse Overheid blijkt dat een groot deel van de 60-plussers in goede gezondheid verkeert. Volgens de Gezondheidsenquête 2023 van de Vlaamse Overheid voelt ongeveer 77% van de 65-plussers zich goed tot zeer goed in Vlaanderen. Dit geeft aan dat de meerderheid van de senioren nog actief en betrokken kan zijn in de samenleving.

En ja, ook deze mensen hebben soms nood om er even tussenuit te gaan. Het biedt hen de gelegenheid om na te denken en nieuwe energie op te doen. Het idee van eeuwige vakantie is in werkelijkheid een zoektocht naar balans en betekenis in een nieuwe levensfase.

Bijdrage aan de samenleving en morele ambities 

Ongeacht of iemand betaald werk verricht of niet, het recht op vakantie zou moeten worden erkend voor iedereen die bijdraagt aan de samenleving, in welke vorm dan ook. Vrijwilligers, mantelzorgers, huismoeders en -vaders, en senioren leveren allemaal waardevolle bijdragen en verdienen het om te genieten van de voordelen van een welverdiende pauze. Vakantie is niet enkel een luxe, maar een noodzaak voor mentale en fysieke gezondheid, en een bron van nieuwe inspiratie en energie.

Leestip

Een persoonlijke reflectie

In het licht van het vakantie-debat kennen we nu het antwoord. Vakanties zijn niet enkel momenten van rust en ontspanning, maar ook kansen voor morele groei en reflectie? Los van onze professionele bezigheden, of het nu betaald werk is of niet, biedt vakantie een uitgelezen kans om onze morele ambities te heroverwegen en te versterken.

Meest Recente Posts

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker