Ervaring en betrokkenheid: Werkende ouderen in actie als vrijwilligers.


Onlangs hoorde ik tijdens de treinrit naar Leuven een opmerkelijk gesprek tussen enkele studenten. Een jonge vrouw van rond de 20 beweerde dat er geen verandering mogelijk is omdat de meerderheid van de 60-plussers blijft vasthouden aan de status quo. Volgens haar zouden zij enkel traditionele partijen steunen en geen oog hebben voor de huidige problemen op de arbeidsmarkt, in de gezondheidszorg, de kinderopvang en de klimaatverandering. Ik was geschokt door deze generalisatie en wil graag een lans breken voor de vele ouderen die wel degelijk begaan zijn met de toekomst van onze samenleving. In deze blog zal ik laten zien dat de oudere generatie wel degelijk bereid is om verandering te omarmen en bij te dragen aan een betere toekomst voor ons allemaal.

Age├»sme dacht ik bij mezelf! Op de arbeidsmarkt, in de zorgsector, verhuurmarkt en in de bankensector daar kon ik wel van meespreken maar nu ook in de jongere gemeenschap. AUB neen liever niet. 

Soit ze moeten gemerkt hebben dat ik hun verhaal met enige verontwaardiging gehoord had en een vriendelijke maar kritische medestudent vroeg mij op de man af wat ik van die stelling vond.

Ik kreeg mijn kans en greep hem met beide handen aan. Zonder betuttelend over te komen, deelde ik enthousiast mijn recente ervaring van een grote vergadering met bestuursleden van de landelijke gilde. Samen waren we bezig met het opstellen van een politiek memorandum dat als inspiratie zou dienen voor opkomende politici. Wat deze bijeenkomst zo bijzonder maakte, was dat alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd waren. Hoewel het merendeel van de aanwezigen 60+ was, waren er ook jongere deelnemers.

Ik haalde de thema's aan waarrond we werkten en vertelde over onze gezamenlijke dromen

  1. Een WEERBARE samenleving op maat van de buurt
  2. BUURTPUNTEN voor diverse doelgroepen
  3. De ROL van de locale overheid, het individu, organisaties en verenigingen
  4. MULTIFUNCTIONELE open ruimte die aansluit bij doordachte leefkernen
  5. LEEFKERNEN waar leegstand wordt aangepakt, meerdere doeleinden heeft en toegankelijk is voor iedereen
  6. Doordachte realistische VOEDSELSTRATEGIE van boer tot bord, NATUUR-INCLUSIEF
  7. Verbindende dorpen, steden met aandacht voor duurzame MOBILITEIT
  8. Alles in HARMONIE, harmonie in alles
  9. KLIMAATSLIMME ruimte in land-en tuinbouw en gemeenschappen
  10. BIODIVERSITEIT volgens het re-connection model  (bron IGNACE SCHOPS)
Meer blogs

Een andere deelnemer vroeg, hoeveel ik daarvoor betaald kreeg. Toen ik zei dat ik mijn kennis en ervaring al vijf jaar onbezoldigd deelde, viel er een ongemakkelijke stilte. Want ondanks wat ze allemaal lezen en horen in de media, ook mijn generatie wil dat het op deze planeet  goed is om te wonen in de komende jaren. Er zijn geen zaken te doen op een dode planeet. Ik plant met veel plezier bomen voor mijn kleinkinderen waar ikzelf niet ga onder zitten.

Ik wilde vooral de misvatting uit de wereld helpen dat 60-plussers niet ge├»nteresseerd zijn in verandering en dat ze niet bezorgd zijn. Het is belangrijk om te erkennen dat generalisaties over een hele generatie zelden kloppen. 

Het is wel zo dat bepaalde standpunten, prioriteiten en waarden kunnen verschillen tussen generaties, en dat kan soms leiden tot een verschillende politieke voorkeur. Maar er zijn ook 60-plussers die zich wel degelijk zorgen maken over de toekomst en zich vrijwillig inzetten voor verandering op verschillende gebieden. Vrijwilligers die zich dagdagelijks onvermoeid inzetten voor een betere wereld voor de volgende generatie.

Het is belangrijk dat we de dialoog tussen de generaties bevorderen en een open gesprek voeren over zogezegd tegenovergestelde standpunten en te benadrukken en te laten zien dat mensen van alle leeftijden zich inzetten voor een wereld van EGO naar ECO voor een duurzame verandering.

Nicole V.

Chief Officer for happy profit

Meest Recente Posts

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker